GEL TẨY TẾ BÀO DA CHẾT DẠNG HẠT

Tẩy tế bào da chết nhẹ nhàng. Một kết cấu huyền diệu, biến đổi từ dạng gel sang dạng dầu và thành dạng sữa.
 

CHI TIẾT SẢN PHẨM